Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : 1. Tuổi đá buồn 2. Tuổi đời mênh mông 3. Tưởng rằng đã quên 4. Vẫn có em bên đời 5. Vẫn nhớ cuộc đời 6. Vàng phai trước ngõ 7. Vết lăn trầm 8. Vì tôi cần thấy em yêu đời 9. Xin cho tôi 10. Xin mặt trời ngủ yên 11. Xin trả nợ người 12. Yêu dấu tan theo

Tình khúc Trịnh Công Sơn - Part7