Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ  Trịnh Công Sơn :

1. Thương một người
2. Sóng về đâu
3. Tạ ơn
4. Ta thấy gì đêm nay
5. Tình khúc Ơ-bai
6. Tình nhớ
7. Tình sầu
8. Tình xa
9. Tôi ơi đừng tuyệt vọng
10. Tôi ru em ngủ
11. Trong nỗi đau tình cờ
12. Về thăm mái trường xưa
13. lời thiên thu gọi
14.Ướt mi

Tình khúc Trịnh Công Sơn - Part6