Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :

1. Nhớ mùa thu Hà Nội
2. Như tiếng thở dài
3. Những con mắt trần gian
4. Ở trọ
5. Phôi pha
6. Phúc âm buồn
7. Quỳnh hương
8. Rồi như đá ngây ngô
9. Rơi lệ ru người
10. Ru đời đã mất
11. Ru đời đi nhé
12 Ru em
13. Ru em từng ngón xuân nồng
14. Ru ta ngậm ngùi
15 Ru tình
16. Rừng xưa đã khépTình khúc Trịnh Công Sơn - Part5