Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :

1. Một cõi đi về
2. Một ngày như mọi ngày
3. Mưa hồng
4. Lời thiên thu gọi
5. Đường xa vạn dặm
6. Môi hồng đào
7. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
8. Nắng thuỷ tinh
9. Này em cớ nhớ
10. Ngẫu nhiên
11. Nghe những tàn phai
12. Nguyệt ca
13. Nhìn những mùa thu đi
14. Như cánh vạc bay
15. Như một lời chia tay
16.Tình xót xa vừa

Tình khúc Trịnh Công Sơn - Part4