Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn :


1. Em còn nhớ hay em đã quên
2. Em đã cho tôi bầu trời
3. Em đi trong chiều
4. Em hãy ngủ đi
5. Gần như niềm tuyệt vọng
6. Giọt lệ thiên thu
7. Gọi tên bốn mùa
8. Góp lá mùa xuân
9. Hạ trắng
10. Hai mươi mùa nắng lạ
11. Hãy khóc đi em
12. Hãy yêu nhau đi
13. Huyền thoại mẹ
14. Lại gần với nhau
15. Lặng lẽ nơi này
16. Lời buồn thánh

Tình khúc Trịnh Công Sơn - Part3