Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : 1. Hoa vàng mấy độ 2. Có một dòng sông đã qua đời 3. Có nghe đời nghiêng 4. Còn ai với ai 5. Còn mãi tìm nhau 6. Còn thấy mặt người 7. Cỏ xót xa đưa 8. Cúi xuống thật gần 9. Cuối cùng cho một tình yêu 10. Dấu chân địa đàng 11. Diễm xưa 12. Du mục 13. Để gió cuốn đi 14. Đêm thấy ta là thác đổ 15. Đóa hoa vô thường 16. Em đi bỏ lại con đường

Tình khúc Trịnh Công Sơn - Part2