Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ NGÔ THỤY MIÊN 1. Nỗi đau muộn màng 2. Dấu vết tình yêu 3. Biết bao giờ trở lại 4. Mắt thu 5. Mây bốn phương trời 6. Một cõi tình phai 7. Nắng Paris, nắng Sài Gòn 8. Nỗi đau từ đấy 9. Paris có gì lạ không em 10.Áo lụa Hà Đông

Tình khúc Ngô Thụy Miên - Part3