Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ NGÔ THỤY MIÊN :
1. Riêng một góc trời 2. Biển và em 3. Chiều qua công viên 4. Giọt nước mắt ngà 5. Mùa thu xa em 6. Miên khúc 7. Tháng giêng và anh 8. Thu khóc trên ngàn 9. Trong nỗi nhớ muộn màng 10. Tình khúc mùa xuân 11. Giọt nắng hồng 12. Tình khúc buồn 13. Ở nơi nào em còn nhớ 14. Dốc mơ

Tình khúc Ngô Thụy Miên - Part2