Danh sách các bài hát :

1. Main dans la main
2. Green fields
3 .Come back to sorrento
4. over anh over
5. La paloma
6. Khúc Thụy Du
7. Dấu tình sầu
8. Cỏ Úa
9. Xin còn gọi tên nhau
10. Hạ trắng
11 . Diễm xưa
12. Vết thương cuối cùng
13. Đường xưa lối cũ

14. Như cánh vạc bay

Nhạc hòa tấu tuyển chọn