Em Đi Bỏ Mặc Con Đường.
Tác giả : Trịnh Công Sơn

Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi 
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người 
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa 
Bỏ mặc tôi là tôi là ai 

Em đi bỏ lại con đường 
Bỏ lại con đường 
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em 
Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường 
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm 

Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi 
Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người 
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi 
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui . 

Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai 
Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi 
Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới 
Bỏ mặc tay buồn không bàn tay 

Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai 
Bỏ mặc chăn không bỏ mặc người 
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé 
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi .

Em Đi Bỏ Lại Con Đường